Saopštenja

PHOENIX grupa beleži solidan rast u poslovnoj 2020/21. godini

  • Kompanija PHOENIX se u pandemiji pokazala kao okosnica zdravstvene zaštite
  • Porast prometa (28,2 milijardi evra) i EBITDA (653,4 miliona evra)
  • Razvoj/proširenje pozicije u farmaceutskoj veleprodaji i apotekarskoj delatnosti
  • Kontinuirani rast na najvećem tržištu u Nemačkoj
  • Digitalizacija u fokusu

 

Manhajm, 27. maj 2021. –Kompanija PHOENIX group je u poslovnoj 2020/21. godini (31.01.2021.), obeleženoj izazovima i pandemijom COVID-19 virusa, još više učvrstila svoju vodeću poziciju u farmaceutskoj veleprodaji i apotekarskoj maloprodaji u Evropi. Kompanija je uvećala svoj promet za 3,2 procenta u odnosu na prethodnu godinu, na 28,2 milijardi evra. Ključna cifra relevantna za farmaceutsku veleprodaju, ukupan profit, se u ovom periodu uvećala za 4,0 procenta na 35,9 milijardi evra. Nju čine prihodi od prodaje i obim robe koja je obrađena. Profit je, pre kamata, poreza na dobit i amortizovanih iznosa (EBITDA), porastao sa 603,6 miliona evra na 653,4 miliona evra. To odgovara plusu od 8,3 procenata.

 

Uspešna poslovna godina zahvaljujući zaposlenima

Sven Seidel, predsednik Upravnog odbora kompanije PHOENIX Pharma SE, ističe: „Mogli smo da uvećamo svoj promet i profit uprkos visokoj volatilnosti u potražnji tokom protekle poslovne godine. U saradnji sa apotekama mogli smo da pouzdano zadovoljimo i najveću potražnju čak i u vremenima pandemije. “Dodaje: „Zahvaljujući angažovanju i zalaganju naših zaposlenih u veleprodaji i maloprodaji, mogli smo i tokom vrhunca pandemije da održimo snabdevanje ljudi u veoma pogođenim regijama. PHOENIX group je time istakao svoju poziciju okosnice zdravstvene zaštite u Evropi. “U poslovnoj 2020./21. godini je širom Evrope više od 39.000 zaposlenih kompanije PHOENIX dalo svoj doprinos bezbednom zbrinjavanju lekovima i zdravstvenim proizvodima.

 

 

 

 

Razvoj širom Evrope–pozicija učvršćena i u Nemačkoj

PHOENIX group, pružalac zdravstvenih usluga širom Evrope, u poslovnoj 2020/21. godini u oko tri četvrtine svojih inostranih tržišta beleži porast u odnosu na prethodnu godinu. Sa udelom od 34,4 procenata u sveukupnom prometu (prethodna godina: 33,7 procenata), ova grupa je nemačkom tržištu dala jedan značajan doprinos pozitivnom poslovnom razvoju. Ovde je promet u odnosu na prošlogodišnji period porastao za 5,3 procenata iliti 491,9 miliona evra, na ukupnih 9,7 milijardi evra.

 

Digitalizacija u fokusu

Digitalizaciju zdravstvenih sistema, koja stalno napreduje, a koju je pandemija COVID-19 virusa dodatno ubrzala, kompanija PHOENIX group je iskoristila za unapređivanje svojih omnichannel ponuda za krajnje potrošače i pacijente u čitavoj Evropi. U ove svrhe je kompanija u brojnim zemljama realizovala digitalne ponude, specifične za tržište, i poboljšala svoje aktivnosti u e-trgovini. Tako je, primera radi, kompanija PHOENIX u Nemačkoj uvela gesund.de, prvu centralnu zdravstvenu platformu u zemlji.

 

Pozitivni izgledi za poslovnu 2021/22. godinu

Za tekuću poslovnu 2021/22. godinu kompanija očekuje porast prihoda od prodaje blago iznad porasta evropskih farmaceutskih tržišta. Očekuje se porast prometa na skoro svim tržištima na kojima je zastupljena kompanija PHOENIX group. Prognozira se visina profita pre oporezivanja na nivou prethodne godine.

 

 

 

Ključne cifre kompanije PHOENIX Pharma SE u poređenju sa prošlogodišnjim periodom

 

2019/20.

u milionima evra

2020/21.

u milionima evra

Ukupan učinak1

34.513,8

35.902,0

Prihodi od prodaje

27.322,8

28.209,1

Ukupan dohodak2

2.941,9

3.052,7

EBITDA

603,6

653,4

Profit nakon oporezivanja (pre Goodwill Impairment)

164,9

234,7

Sopstveni kapital3

2.832,4

2.959,7

Kvota sopstvenog kapitala (in %)3

29,9

28,6

Neto zaduženje3

2.294,9

2.006,9

Zaposleni

39.013

39.532

(Datum bilansa stanja31.01.2021.)

1 Ukupan učinak = prihodi od prodaje + Handled Volume (robni promet uz naknadu za uslugu).

2Ukupan dohodak = bruto dohodak + ostali poslovni dohodak.

3Na dan izrade bilansa stanja 31.01.2020. odn. 31.01.2021. godine

Dalje informacije o PHOENIX group | www.phoenixgroup.eu

PHOENIX group sa sedištem u Manhajmu je vodeći pružalac zdravstvenih usluga u Evropi. Kompanija danas sa 27 zemalja ima jedinstvenu široku rasprostranjenost u celoj Evropi i uz preko 39.000 zaposlenih daje jedan važan doprinos sveobuhvatnoj zdravstvenoj zaštiti. Vizija kompanije PHOENIX group je da bude najbolje integrisani pružalac zdravstvenih usluga– gde god posluje.

 

Kompanija PHOENIX group sebe vidi kao sponu između proizvođača i pacijenta. Od njene ponude usluga mogu podjednako profitirati farmaceutski proizvođači, apoteke, lekari, bolnice, osiguravajuća društva za zdravstveno osiguranje i pacijenti iz cele Evrope. U farmaceutskoj veleprodaji je PHOENIX group kompanija aktivna u 27 zemalja, sa 161 distributivnim centrom, i snabdeva apoteke i zdravstvene institucije lekovima i zdravstvenih proizvodima. Mnogobrojne ponude i usluge za potrošače u apotekama – od podrške pri savetovanju pacijenata, preko modernog sistema upravljanja inventarom pa sve do programa apotekarske saradnje –dopunjuju spektar usluga. Pri tome PHOENIX Pharmacy Partnership sa svojih oko 13.500 apoteka članova čini okrilje jedne evropske mreže koja se sastoji od 13 programa saradnje i partnerstva u 16 zemalja. Pod uslužnom oznakom „All in One“ kompanija nudi usluge za farmaceutsku industriju u čitavom lancu vrednosti. PHOENIX group poseduje preko 2.800 svojih apoteka u 14 evropskih zemalja, a samim tim raspolaže obimnim znanjem i veštinama u apotekarskoj oblasti. Preko 20.000 apotekarskih radnika godišnje ostvari više od 155 miliona kontakata sa potrošačima. Oni pacijentima daju oko 400 miliona paketa lekova i savetuju ih u vezi sa pitanjima o lekovima i opštem zdravlju. (Stanje na dan: 31.01.2021.)

Preuzimanje fotografija

6 MB
[Translate to EL Pharma RS-SR:] Mannheim: distribution center in pharmaceutical wholesale

[Translate to EL Pharma RS-SR:] Mannheim: distribution center in pharmaceutical wholesale