Posvećeni pacijentima

Privatna robna marka LIVSANE

LIVSANE brend ima 3 odvojene linije proizvoda:

Prvu liniju čine proizvodi koji su u dostupni u 18 zemalja Evrope u kojima posluje PHOENIX grupa. Paleta ovih proizvoda je veoma široka i čine je različite kategorije proizvoda kao što su: medicinska sredstva, dijetetski suplementi, hrana za posebne medicinske namene i proizvodi opšte upotrebe. Ovom paletom proizvoda odgovaramo na potrebe svojih kupaca od samog rođenja pa do zrelog doba u održanju zdravlja i pravilnoj nezi.

Druga linija proizvoda su čajevi koji se proizvode u Srbiji od najkvalitetnijih sirovina.

Treća linija porizvoda se izrađuje u AU LIVSANE Galenskoj laboratoriji i čine je galenski lekovi i kozmetički proizvodi.

AU LIVSANE apoteka i galenska laboratorija je osnovana 2015. godine u Novom Sadu i u njoj se izrađuju galenski lekovi i kozmetički proizvodi. Kada govorimo o galenskom leku, od 418 galenskih lekova koji se na osnovu dozvole Ministarstva zdravlja mogu izrađivati u galenskoj laboratoriji, naš asortiman za sada čini 37 proizvoda sa tendencijom širenja.

Osim galenskog leka, LIVSANE Galenska laboratorija izrađuje i 31 proizvod galenske kozmetike.

U cilju stalnog unapređenja proizvoda i usluga koje pruža, Galenska laboratorija AU LIVSANE je u aprilu 2018. godine registrovala laboratoriju za kontrolu kvaliteta galenskih lekova, čime je dodatno osigurala kvalitet proizvoda.