Posvećeni partnerima iz farmaceutske indrustrije

Inovativni i lekovi za retke bolesti

Fokus INO-Pharma je obezbeđivanje sigurnog lanca snabdevanja za orfan lekove, specifične i  inovativne terapije i kontinuiteta u terapiji pacijenata koji boluju od retkih bolesti.

Proizvođačima lekova, kroz efikasan poslovni model, nudimo celovitu komercijalnu i logističku podršku, uključujući

  • Tendersko poslovanje
  • Regulatorne i medicinske poslove
  • Praćenje neželjenih efekata
  • Osiguranje kvaliteta

Snabdevamo pacijente širom regiona hitno potrebnim lekovima i izvodimo složene projekte u ime farmaceutskih kompanija.

Učestvovanje u iznalaženju najoptimalnijih rešenja za obezbeđivanje dostupnosti neophodnih lekova koji će poboljšati stanje pacijenata pogođenih retkim i po život opasnim bolestima i pozitivno uticati na kvalitet života njihovih porodica, pokreće INO-Pharm i njegov tim.

Iako je moje dete jedino dete sa THD u Srbiji i samim tim dete kojem su potrebni lekovi LDOPA, INO-Pharm je pokazao da je kompanija sa velikim srcem. Oni vrše uvoz neregistrovanog leka. To tržište nije veliko, a ja sam im veoma zahvalna što su prepoznali da je moje dete za mene ceo svet. Ivana Badnjarević, mama
Vaš kontakt Mirjana Gorašević Menadžer za ključne kupce mirjana.gorasevic(at)inopharm.net
Your contact Melinda Tanasić Menadžer za ključne dobavljače melinda.tanasic(at)inopharm.net