Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Marketing i prodajne aktivnosti

Razvoj i izgradnja poslovanja našeg partnera je naš posao. EL Pharma pruža marketinško i prodajno zastupanje farmaceutskih kompanija i proizvođača u skladu sa njihovim potrebama na profesionalan, usklađen i kompetentan način.

U našem timu rade menadžeri orijentisani na rezultate, u čijim su kompetencjama i veliko iskustvo u radu i poznavanje zdravstvenog okruženja naše zemlje. Timski orijentisan pristup poslovanju sa postojećim internim timovima dokazao je sposobnost rasta prodaje iz godine u godinu i brzog i efikasnog reagovanja na bilo koji marketinški izazov.

Ponosni smo na činjenicu da je EL Pharma prepoznata kao centar izvrsnosti u PHOENIX grupi.

Kao iskusni marketinški resurs koji obezbeđuje sveobuhvatnu uslugu, poslujemo kroz robustan okvir usklađenosti zasnovan na relevantnim zakonima i propisima. Postojeći standardi i politike PHOENIX grupe savršeno su usklađeni sa zahtevima i procedurama naših partnera.

Integrisano rešenje za ispunjenje od 360° i uspostavljena profesionalna veza sa zdravstvenim profesionalcima su ključni pokretači našeg uspeha i razlog zbog kojeg naši partneri ostaju sa nama godinama.

 

Marketing usluge

Marketinška strategija i planiranje

Marketing i istraživanje tržišta

Marketing i upravljanje proizvodima

KOL menadžment (organizacija okruglih stolova, edukativni seminari, konferencije)

Reklamna kampanja

Digitalni marketing

Strategija promocije

 

Prodaja i aktivnosti na terenu

Marketinška strategija i planiranje

Account management

Projektni menadžment

Trade marketinška strategija

Asoriman i upravljanje kategorijama

Upravljanje, podučavanje i praćenje i optimizacija efikasnosti prodajnih aktivnosti

Upravljanje, podučavanje, praćenje i optimizacija efikasnosti prodajnih aktivnosti.

Celokupno upravljanje odnosima s klijentima je važan alat koji omogućava bolje upravljanje interakcijama sa zdravstvenim profesionalcima, analizu učinaka (kako prodajnih tako i medicinskih), sprovođenje digitalnih kampanja, organizovanje digitalne promocije i onlajn događaja (okrugli stolovi, vebinari, paneli).